Përmbarimi nuk ekzekuton vendimin për godinën e PSD, Manjani: Jemi tek ligjet e natyrës, peshku i madh e ha të voglin

TIRANË- Ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani ka reaguar sot pas mosekzekutimit të vendimit nga ana e Përmbarimit mbi një pronë, ku aktualisht ndodhet selia e Partisë Social Demokrate që drejtohet nga Skënder Gjinushi. Kjo pronës sipas vendimit të gjykatës duhet t’i kthehet pronarit, por prej kohësh ka pasur përplasje dhe kjo gjë nuk ka ndodhur.

Sërish sot Përmbarimi duhet të ekzekutonte vendimin por pretendon se nuk është mbështetur nga policia bashkiake. Pas kësaj, ka reaguar në Facebook, Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, i cili thotë se
Përmbarimi zbaton vendimet e gjykatave me çdo mjet ligjor, ku me mjet ligjor nënkupton mjetet që kanë në dorë institucionet vendore dhe qendrore.

Manjani shprehet se nëse i forti imponohet duke injoruar vendimet e gjykatës, atëherë jemi tek ligjet e natyrës, ku peshku i madh e ha peshkun e vogël.

“Zbatimi i vendimeve të formës së prerë është po aq i rëndësishëm sa marrja e vendimeve. Nuk ka fare kuptim vendimi nëse nuk zbatohet!
Shërbimi Përmbarimor e ka për detyrë zbatimin e titujve ekzekutive, të cilat burojnë edhe nga vendimet e formës së prerë të gjykatave. Na pëlqen ose jo vendimi i gjykatës, për Shërbimin e Përmbarimit kjo nuk vlen! Ky shërbim e zbaton atë me çdo mjet ligjor!
Mjetet ligjore janë të njohura. Institucionet (vendore dhe qendrore) që i kanë në dorë këto mjete thjesht janë te detyruara të lejojnë përdorimin e tyre, në ndihmë të Përmbarimit!
Nëse përmbarimi nuk mbështetet, vendimi nuk zbatohet, ligji shkelet, shteti përdhoset!
Ligji i shtetit, në dallim nga ligjet e Natyrës zbatohet për të gjithë njësoj! Nëse i forti imponohet, duke injoruar vendimet e gjykatës atëherë jemi tek ligjet e Natyrës, ku peshku i madh e ha të voglin! Prandaj kërkoj mirëkuptim që të mbështesim Zbatimin e Ligjit nga Përmbarimi!”, shkruan Manjani.