Policia kufitare ka të drejtë të ndalojë në kufi krerë shtetesh dhe personalitete

Këshilli i Ministrave ka vendosur sot një rregullore për verifikimin kufitar, që zbatohen për kategori të caktuara të personave dhe të mjeteve.

Ajo që bie në sy është rregullorja për personalitetet dhe krerët e shteteve të huaj. Kështu, në pikën 1 të kritereve germa c-, thuhet se policia kufitare shqiptarë ka të drejtë të verifikojë dhe ndalojë hyrjen e personaliteteve të huaja kur ka dyshime serioze.

Këto verifikime bëhen në bashkërendim me Ministrinë e Punëve të Jashtme.