Me presionin e OSBE, KQZ detyrohet të mësojë romët si të votojnë

Kryetari i KQZ-së, Denar Biba i ka bërë thirrje sot, komunitetit rom dhe egjiptian të marrin pjesë në votime dhe të votojnë të pandikuar.

KQZ, sipas Rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë dhe rekomandimeve të OSBE/ODIHR ka hartuar programe edukuese zgjedhore të përshtatura për komunitetet rome dhe egjiptiane, që do të mbështeten nga Prezenca e OSBE-së në Shqipëri. Sot në ambjentet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u prezantua projekti “Edukimi zgjedhor i komuniteteve rome dhe egjiptiane”, i cili nisi me trajnimin e trajnerëve të cilët do të trajnojnë komunitetet rome dhe egjiptiane në të gjithë Shqipërinë.

Përfaqësuesi i Prezencës së OSBE në Shqipëri, z. Florian Hobdari tha se komunitetet rome dhe egjiptiane duhet të sensibilizohen që çdo votë ka vlerë dhe se vota e tyre mund të bëjë diferencën. Sipas tij, është e rëndësishme të shkohet për të votuar dhe akoma më e rëndësishme është të votohet vetë.
Të rinjtë që marrin pjesë në trajnim vijnë nga 8 qarqe ku ka vendqendrime të komunitetit rom dhe egjiptian, dhe do të jenë pjesë e programeve edukuese që do zhvillohen gjatë periudhës Dhjetor 2016 – Qershor 2017, si trajnues të projektit “Edukimi zgjedhor i komuniteteve rome dhe egjiptiane”, i cili do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë.