Pse bota ka nevojë për një model të ri universiteti

Çfarë roli kanë universitetet në këtë komunitet të ri global dhe kulturor? Dhe si mundet një universitet të përtërijë nivelin e burimeve të tij të besueshme, intelektuale, financiare, të reputacionit, për të përmbushur misionin e tij për të ndihmuar botën që të trajtojë sfidat e mëdha?

Nga Safwan M Masri*

Konflikti civil, terrorizmi dhe frikërat e shëndetit publik janë vetëm disa nga shqetësimet që shkaktojnë ndërprerje të paparë në të gjitha komunitetet në mbarë botën. Këto kriza kërkojnë një vëmendje të menjëhershme dhe të rëndësishme, për shkak të natyrës së tyre gjithnjë e më globale.
Ashtu si sëmundjet Zika dhe Ebola tani mund të udhëtojnë nëpër botë po aq shpejt sa një aeroplan që fluturon, po ashtu konfliktet rajonale që kanë asgjësuar një herë të vetme popullatat lokale, mundet të kapen nga kombe të panumërta në të gjithë botën dhe të zhvendosë dhjetëra miliona njerëz larg nga shtëpitë e tyre.
Por së bashku me kërcënimet e natyrshme në një botë gjithnjë e më të globalizuar, kanë ardhur edhe mundësi të jashtëzakonshme. Lëvizjet popullore kanë kërkuar drejtësi dhe të drejta civile, ide rreth reformave sociale dhe politike, arte dhe kulturë që ishin dikur të kufizuar në rajonet e tyre lokale – të gjitha mund të përhapen gjerësisht dhe shpejt sot, duke nxitur një komunitet të ri global. Kjo është natyra e botës thellësisht të ndërlidhur të sotme.
Pyetja që shtrohet për Universitetin e Kolumbisë në SHBA dhe universitetet përreth botës është: Si adresohemi ne, madje si ekzistojmë në këtë realitet të ri? Çfarë roli kanë universitetet në këtë komunitet të ri global dhe kulturor? Dhe si mundet një universitet të përtërijë nivelin e burimeve të tij të besueshme, intelektuale, financiare, të reputacionit, për të përmbushur misionin e saj për të ndihmuar botën që të trajtojë sfidat e mëdha?

Shpërndarës globalë

Tetë vjet më parë, Presidenti i Universitetit Columbia Lee C Bollinger kishte një vizion për mënyrën se si universitetet mund të angazhohen me botën e sotme dhe të nesërmen. Se universitetet tona duhet të globalizohen ashtu si sfidat tona. Presidenti Bollinger parashikoi një sërë qendrash globale në të gjithë botën, që mund të shërbejnë si përçues të lokale, njohës rajonal dhe global, ekspertizë dhe rrjete.
Nëpërmjet këtyre shpërndarësve globalë, universiteti mund t’iu ofrojë studentëve dhe fakultetit të tij një mënyrë për të mësuar me të ngado në botë. Duke e lidhur direkt me rajone të ndryshme, komunitetet e universitetit jo vetëm mund të ndajnë ekspertizën dhe njohuritë e tyre me institucionet e kolegëve dhe të publikut në mbarë botën, por gjithashtu mund të sjellë përsëri një perspektivë globale të pasuruar në vetë kampusin e tyre.
Për të krijuar këto ura të rëndësishme me botën, Universiteti Columbia themeloi qendrat “Global Columbia” në tetë qytete kulturore dhe gjeografikisht të rëndësishme, së pari në Amman (Jordani) dhe Pekin (Kinë). Për t’i zgjeruar më pas në Paris (Francë), Mumbai (Indi), Stamboll (Turqi), Nairobi (Kenya), Rio de Janeiro (Brazil) dhe Santiago (Kili).
Ndërsa çdo qendër filloi me fusha të ndryshme të fokusit të bazuar në çështjet më të ngutshme rajonit të tyre, qëllimi i tyre i përbashkët ishte adresimi i interesave të veçantë të fakultetit dhe studentëve në kampus. Si dhe ndërtimin e partneriteteve të forta me institucionet lokale dhe komunitetet.
Qendrat zhvilluan marrëdhënie me universitetet lokale dhe rajonale, kompanitë, organet qeveritare dhe organizatat joqeveritare. Po ashtu dhe me akademikët, politikëbërësit, profesionistët, punëtorët socialë, artistët, shkrimtarët dhe të tjerë që punojnë në komunitetet e tyre lokale.
Universiteti Columbia tani është në gjendje më të mirë për t’u lidhur me profesionistë dhe ekspertë të cilët, kur mblidhen së bashku, mund të sjellin diskutimet e nevojshme në krye të axhendave kombëtare dhe rajonale. Qendra globale Columbia shfrytëzon këto mundësi të reja për të shpënë përpara kërkimin, edukimin dhe dialogun në gjithë botën.

Globalizimi në shtëpi

Përveç programeve në rajone të ndryshme, një pjesë e rëndësishme e këtij misioni edukativ është që të sjellë diskutime rreth shqetësimeve globale në kampusin Columbia.
Krijimi i programimit rreth këtyre diskutimeve rajonale dhe shfaqja e ekspertëve globalë që mund të trajtojnë drejtpërsëdrejti këto çështje, u krijon studentëve mundësi ekspozimi më të madh kundrejt sfidave, krizave. Paraqesin dhe ndihmojnë në sigurimin e një fakulteti më të pasuruar, dhe ndoshta me një nuancë të tillë, të kuptuarit e çështjeve në fushat e tyre të studimit apo interesimit.
Për shembull, në muajin Tetor, qendrat organizuan një simpozium në forcimin e qasjes së refugjatëve, në barazi dhe në përfshirje. U bë një diskutim mbi zgjedhjet presidenciale të SHBA me gazetarë nga secili prej qyteteve të tetë qendrave, një ngjarje që kërkon të zbulojë dhe të vlerësojë kompleksitetin dhe sfidat me të cilat përballet aktualisht demokracia e Turqisë. Si dhe një panel që fokusohet në Brazil, mbi krizat politike dhe ekonomike dhe që e ardhmja e saj mund të mbajë.
Këto lloje programesh të kampusit, si shtojcë dhe të përforcuar programet e qendrës rajonale, krijojnë një shkëmbim dinamik të njohurive në mënyrë të anasjelltë nga universiteti dhe të kthehet po aty.

Nacionalizmi vs internacionalizmi

Për “Kolumbia”, qendrat e saj globale paraqesin një përgjigje shumë të qëllimshme në rritjen e debatit mes internacionalizmit dhe nacionalizmit.
Kjo luftë është vënë re në ngritjen e partive të krahut të djathtë në Evropë, votimit të Brexit, sulmet ndaj institucioneve shumëkombëshe dhe të tregtisë. Është vënë re te retorika rreth zgjedhjeve presidenciale në SHBA, ku të gjitha pasqyrojnë një makinë drejt nacionalizmit të cilën bota nuk e ka parë që nga ngritja në Luftën e Dytë Botërore. Ky është pikërisht ai mendim që universitetet duhet të shtyjnë përsëri kundër, pasi kjo perspektivë do të dëmtojë kërkimin për njohuri dhe zbulim.
Rëndësia e vazhdueshme, dialogët në shekullin e 21-të kërkojnë një mënyrë të re të të menduarit për të gjitha institucionet e arsimit të lartë. Çdo universitet ka nevojë që të krijojë mundësi për studentët dhe fakultetin, për të zgjeruar burimet e tyre të informacionit, pasi njohuria globale është e nevojshme për të adresuar sfidat globale.
Universitetet në të gjithë botën janë globalizuese dhe shumë institucione kanë arritur përtej kampuseve të tyre origjinale me një spektër të gjerë të iniciativave dhe investimeve në mbarë botën. Por aftësia për të mbledhur shpejt në terren audienca të ndryshme dhe të dialogut ndërkulturor, multidisiplinar familjar është një hap i ri për universitetet globale.
Ky është një model i ri për arsimin e lartë, i projektuar për të çuar më tej angazhimin e universiteteve me këtë botë të re. Në këtë mënyrë, universitetet mund të zgjerojnë kapacitetin e tyre si agjentë të ndryshimeve pozitive, përmirësimin e jetës qoftë afër apo larg.