Samiti i Diasporës, Thaçi: Mundësi për të ndryshuar Kushtetutën e Kosovës

Presidenti i Kosovës tha në fjalën e tij në Samitin e Diasporës se po shikohet mundësia për ndryshimin e Kushtetutës së Kosovës për të përcaktuar një numër të vendeve të rezervuara në Parlament.

Thaçi: Ne kemi obligim si shtete që të kontribuojmë në ruajtjen e identitetit kombëtar të diasporës dhe ti shtrijmë atyre dorën. Diaspora duhet të jetë më shumë e shtrirë në jetën institucionale të Kosovës.

Prandaj në këtë frymë në kuadër të punës për reformën zgjedhore do të trajtojmë edhe mundësinë e ndryshimit të Kushtetutës së Kosovës për të përcaktuar një numër të vendeve të rezervuara për diasporën në Parlamentin e Kosovës.