STUDIMI I RI/ Shefat kanë më pak stres!

Sa më lart në shkallën e hierarkisë, aq më i vogël është stresi, këtë përfundmin kanë nxjerr shkencëtarët nga universitetet prestigjioze Harvard dhe Standford

Pavarësisht besimin të përhapur, dhe të sjelljeve të shefave që sillen thuaje janë vazhdimisht nën stres të madh hulumtimi i universiteteve me renome Harvard dhe Standford ka treguar që shefat kanë nivele shumë më të ulëta të stresit se të punësuarit e tyre, ka publikuar “Medical Neës Today”.

Hulumtuesit nga Stanfordi dhe Harvardi kanë bërë analizën e shkallës së hormonit të stresit, kortizolit dhe ndjenjës së shkallës së ankthit në grupin e subjekteve të pazakonshme, zyrtarëve ushtarakë.

Rezultatet kanë treguar që është vështirë të përcaktohet niveli i stresit sepse niveli i kortizolit dhe ankthit nuk janë të lidhur automatikisht, por të dy faktorët e stresit tregojnë që shefat kanë më pak stres nga të punësuarit, dhe që niveli i stresit bie me rritjen e pushtetit të tyre.

Do të thotë, sa më lart në shkallën e hierarkisë më pak stres keni, prandaj qetësisht mund ta ndalni shtirjen para të punësuarve tuaj.