Bashkim Fino është sëmurë, qeveria jep lekë për kurimin

Rreth 1,1 milion lekë për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të mjekimit të deputetit Bashkim Fino, janë akorduar nga buxheti i shtetit.
Në vendimin e Këshillit të Ministrave përcaktohet se ky fond do të përballohet nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor.

“Pagesa të bëhet me paraqitjen e faturave origjinale të institucionit të kurimit”, thekson vendimi.

Qeveria vendosi të japë 2 milionë lekë për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit të Sherif Merdanit.