A është e shëndetshme ushqyerja me gji?

Shumë gra që nuk janë në gjendje të japin gji, ndjehen fajtore për këtë dhe shqetësohen se mund t’i privojnë fëmijët e tyre nga një larmi avantazhesh. Grupe të tilla si Akademia Amerikane e Pediatri-së dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë, rekomandojnë gjashtë muaj dhënie gjiri (ushqyerje vetëm me gji), për gjithë të miturit, duke përmendur studimet që tregojnë se qumështi i gjirit është lehtësisht i tretshëm dhe përmban ushqyes, që janë të një niveli më të lartë se ata që gjenden tek përgatitjet e ndryshme për foshnjat, ose që mungojnë tek ato, përfshirë këtu substancat imunologjike që ulin normat e infeksionit dhe acide yndyrore, me rëndësi për zhvillimin e trurit.

Por tani, një studim i ri tregon se shumë nga të mirat afatgjata që i atribuohen ushqyerjes me gji, mund të jenë efekte, jo të vetë dhënies së gjirit apo qumështit të tij, por të shëndetit të mirë dhe pritshmërie të mira të grave që zgjedhin t’i ushqejnë foshnjat me gji.

Kërkuesit shkencorë në Universitetin e Shtetit të Ohaio-s krahasuan 1,773 dyshe vëllezërish/motrash, ku njëri prej fëmijëve ishte ushqyer me gji dhe tjetri me qumësht biberoni, në lidhje me 11 matje shëndetësore si dhe aftësinë e tyre intelekt-uale. Fëmijët ishin nga mosha 4-14 vjeçare.

Hulumtuesit regjistruan disa rezultate të shëndetit dhe sjelljes të çifteve, duke përfshirë indeksin e masës trupore, obezitet-in, astmën, hiperaktivitetin, kuptimin në të lexuar, aftësinë matematikore dhe inteligjencë-n e bazuar në memorie. Studimi, i publikuar online në faqen Shkenca dhe Mjekësia Sociale, nuk gjeti asnjë dallim, statistikisht të rëndësishëm, mes vëllezërve dhe motrave që ushqehen me gji dhe atyre me biberon, në asnjë nga matjet e kryera.

Duke studiuar vëllezërit/motrat “jo të njëjtë’, ku njëri prej të cilëve ishte ushqyer me gji dhe tjetri jo, autorët janë përpjekur të minimizojnë mundësinë që dallimet raciale, ato socio-ekonomike, arsimore apo të tjera mes familjeve, të ndikonin tek rezultatet. Ata shtojnë se shumë studime të mëparshme mbi dhënien e gjirit nuk kanë qenë në gjendje të kontrollojnë këta faktorë.

Fushatat për të rritur normën e ushqyerjes me gji kanë qenë shumë të suksesshme në vitet e fundit. Sipas Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, rreth tre të katërtat e nënave amerikane tani i ushqejnë foshnjat me gji, krahasuar me më pak se dy të tretat në vitin 2000 dhe rreth 49% prej tyre i ushqejnë me gji edhe pas gjashtë muajve të domosdoshëm, krahasuar me 34% në vitin 2000.

Megjithatë, pavarësisht kësaj rritjeje, studiuesit, në mënyrë konstant-e kanë gjetur pabarazi të mëdha në normat socio-ekonomike dhe raciale, të ushqyerjes me gji. Anketa e Shoqatës amerikane të Klinicistëve për Diabet-in e Fëmijëve në 2008-ën zbuloi se 75% e fëmijëve të bardhë dhe 59% e fëmijëve me ngjyrë, nuk ishin ushqyer me gji dhe në vitin 2013, agjensia raportoi se 47% e fëmijëve të bardhë, por vetëm 30% e fëmijëve me ngjyrë, po ushqeheshin ende me gji edhe pas gjashtë muajve. Në krahasim me foshnjat e ushqyera me qumësht biberoni, foshnjat e ushqyera me gji kanë më shumë gjasa të lindin në familje me të ardhura më të larta, t’i kenë prindërit me nivele më të larta arsimore dhe të jetojnë në lagjet më të sigurta me qasje më të mirë ndaj shërbimeve shëndetësore.

Për më tepër, studimet e vëllezërve dhe motrave, si ky i fundit, nuk do t’i zgjidhin të gjitha problemet e paragjykimeve. “Ne nuk kemi qenë në gjendje të kontrollojmë të gjithë faktorët që mund të ndikojnë dhe të bëjnë një nënë t’i japë gji një fëmije dhe tjetrit jo”, tha autorja kryesore e studimit, Cynthia G. Colen, një asistente profesoreshë e sociologjisë në Universitetin e Shtetit të Ohaios. “Por ne e bëmë kontrollin për lindjet e parakohshme, rendin e lindjes, moshën e nënës dhe faktin nëse ajo ishte duke punuar kur lindi njërin fëmijë dhe nëse nuk ishte duke punuar kur lindi tjetrin”.

Geoff Der, një statisticien në Universitetin e Glasgout i cili ka punuar me të njëjtat të dhëna nga studime të mëparshme, tha se rezultatet e këtij studimi ishin të forta dhe metoda e autorëve për të eliminuar paragjykimin e përzgjedhjes, ishte gjithashtu e fuqishme. Ai kishte fjalë inkurajuese për gratë që zgjedhin mos ta bëjnë, apo që munden të japin gji.

“Në një shoqëri me një furnizim me ujë të pastër dhe formula (përgatitje ushqimore) moderne, tha ai, “një grua që nuk është në gjendje të japë gji, nuk duhet të ndjehet fajtore dhe probabiliteti që fëmija ka për të pësuar një dëmtim, është mjaft i vakët”.