Vrasja e gruas në Fier, Majlinda Bregu publikon urdhërin e mbrojtjes

Majlinda Bregu ka publikuar sot urdhërin e mbrojtjes që gjykata e Fierit kishte dhënë për viktimën Liljana Ruko. Burri e vrau në mënyrë makabre duke e hedhur nga dritarja të zhveshur, por nëna e 2 fëmijëve kishte paralajmëruar tragjedinë. Ajo kishte kërkuar urdhër mbrojtje, urdhër i cili nuk u zbatua kurrë.

Deputetja Majlinda Bregu ka publikuar për herë të parë dokumentin që verteton se urdhëri i mbrojtjes ishte lëshuar prej një muaj. Bregu thotë se dikush duhet të mbajë përgjegjësi institucione për mosveprim dhe i drejtohet drejpërdrejt Tahirit se pse nuk e zbatoi policia këtë urdhër të gjykatës.

Statusi i plotë i Bregut në facebook dhe dokumenti i lëshuar nga gjykata

Ministria e Drejtesisë më ka përcjellë sot, kopjen e Urdhrit të Mbrojtjes së te ndjerës Liljana Rukaj. Në urdhër thuhet se burri dhunues nuk duhet t’ i afrohet sikur edhe në dy metra distancë viktimës. Sipas ligjit për Masat Parandaluese të Dhunës në Familje,
urdhri hyn në fuqi menjëherë dhe zbatimi i tij fillon pavarësisht nëse i padituri është njoftuar ose jo.

Brenda 24 orëve, gjykata u dërgon kopje të urdhrit të mbrojtjes: viktimës dhe personave të tjerë të përmendur në urdhrin e mbrojtjes; prokurorit, kur ky ka paraqitur kërkesën; zyrës së shërbimeve sociale pranë bashkisë ose komunës ku viktima, ose personat e tjerë të përmendur në urdhrin e mbrojtjes, që kanë
banim të përkohshëm ose të përhershëm; komisariatit të policisë së vendndodhjes ku viktima ose personat e tjerë të përmendur në urdhrin e mbrojtjes që kanë banim të përkohshëm ose të përher- shëm.

Nese e ndjera Liljana Rukaj ka patur nje urdher mbrojtje nga Gjykata pse nuk u mbrojt dot?

Tani i takon Ministrisë së Brendshme për të sqaruar:

-Cfarë masash ka marrë policia pas vendimit të Urdhrit të Mbrojtjes për Liljana Rukaj?

-Nëse Viktima ka kërkuar ndihmë nga Komisariati i Zonës së banimit për shkelje të Urdhrit të Mbrojtes?

-Nëse burri shtazë ka thyer detyrimin për të mos iu afruar viktimës sic e cakton Urdhri Mbrojtes, a ka një ankim dhe me pas regjistrim për këtë veper penale nga Komisariati i
Fierit?

Dje jam njoftuar për nje rast të ngjashem në Ersekë, ku per shkak se pushteti vendor nuk merr përsipër dot strehimin e përkohshëm të dhunuesit, ai lejohet te jetojë në një banesë me Viktimën!!!!!

4 jane institucionet kyc që duhet të mbrojnë nje grua të dhunuar:

Gjykata që lëshon dhe bën të Ekzekutueshëm Urdhrin e Mbrojtjes.

Policia e shtetit që merr masat për ta Zbatuar atë

Zyra e Përmbarimit (largon Dhunuesin nga Shtëpia)

Pushteti Lokal

Kush nuk e mbrojti Liljana Rukaj?!
ttt
urr

15283949_914235938707660_4358341209450253995_n-1-329x450