Zbardhen detaje nga amnistia, ja kush nuk do të përfitojë nga falja e fundit të vitit

Ministria e Drejtësisë, si çdo vit përpara ardhjes  së vitit të ri, ka përpiluar projekt-ligjin për  përfitimin e amnistisë.

Edhe pse ende i pa depozituar në Kuvend, drafti parashikon përjashtimin nga ndjekja penale dhe vuajtja tërësisht ose pjesërisht e dënimit, të personave që plotësojnë kriteret e përcaktuara në të.

Këto kritere, krahasuar me ato të një viti më parë shfaqin një shtrëngim të lidhur me gjininë dhe një lehtësim lidhur me gjendjen fizike të të dënuarit.

Ministria propozon që nga amnistia të përfitojnë persona të cilëve, nga hyrja në fuqi e saj u mbeten 2 vjet dënim.

Ajo që bie në sy krahasuar me një vit më parë është një shtrëngim në kriterin moshë të të dënuarave femra, të cilat nëse një vit më parë përfitonin prej moshës 50 vjeçare, për këtë vit përfitojnë ato 55 vjeç e sipër.

Ministria këtë vit ka parashikuar edhe dy kritere të reja shtrënguese.

Nuk përfitojnë amnisti edhe nëse u kanë mbetur dy vite dënim personat e dënuar me burg, por që më pas kanë dalë në liri me kusht, si dhe ata që kanë përsëritur të njëjtën vepër penale.

Risi e projekt-ligjit është parashikimi lehtësues për të dënuarit me dëmtime të përhershme fizike apo të diagnostikuar me sëmundje të rëndë të pashërueshme. Ata do të përfitojnë ulje dënimi, sipas përcaktimeve ligjore.

Të dënuarave femra apo personat që në kohën e kryerjes së krimit ishin të mitur, përfitojnë 2 vjet ulje të dënimit. Më parë përfitimi ishte një vit e gjysmë.

Risia e ministrisë Manjani vjen me nenin 6 të projekt-ligjit. Ai parashikon ndalimin e ndjekjeve penale për çështje në hetim, si dhe për kallëzimet pavarësisht nga data e regjistrimit të tyre, por që kanë subjekt vepra penale të kryera para 30 nëntorit të këtij viti.

Përfituesit nga ky nen do të jenë vetëm personat për krimin e të cilëve Kodi Penal nuk parashikon dënim më të lartë se 2 vjet. Por përjashtim nga përfitimi i amnistisë në këtë rast bëjnë persona të cilët kanë kundërshtuar punonjësin që kryen detyrë shtetërore apo shërbim publik.