Boçi: Thellohet skandali i AMA, licenca e fundit jepet me votim të thjeshtë

AMA ka bërë gati vendimin, që do ta marrë nesër, në mbledhjen e radhës, për të rihapur votimin për dhënien e licencës së fundit numerike të mbetur, ndonëse procesi ligjërisht konsiderohet i përfunduar.

Madje kësaj here me votim të thjeshtë. Sipas saj janë konsumuar dy votime me shumicë të cilësuar, sipas Kodit të procedurave administrative dhe në votimin e tretë vendoset me shumicë të thjeshtë.

Këtu “flinte dhe lepuri” i votimit ilegal që u bë para disa ditësh, pra në konsumimin e votimit të dytë. Me datë 29 janar AMA do veprojë sipas këtij skenari me vendimmarrje me shumicë të thjeshtë.

Por Ligji 97/2013 në nenin 19/1b e përcakton qartë që licencat jepen nga AMA me shumicë të cilësuar. Ndërsa rregullorja në nenin 20/3 thekson se kundër vendimit të AMA-s palët i drejtohen gjykatës.

AMA nuk pyet as për ligj e as për rregullore. Madje as për kuorum.

Po i kujtoj AMA-s që ajo prej shumë kohësh nuk merrte vendime për shkak të kuorumit dhe akuzonte PD për vonesat e kalimit të miratimit të tre anëtarëve të AMA në Komisionin e Edukimit.

Me këtë vendim “koburja” e Ramës AMA plotëson “amanetin” e tij për të monopolizuar tregun mediatik dhe për t’ia “vënë në kokë” këtë kobure lirisë së mediave.