Ministria e Brendshme reagon për hetimin mbi kamerat e trupit të Policisë

Ministria e Punëve të Brendshme ka reaguar per te sqaruar opinionin publik ne lidhje me lajmin se kane nisur hetimet për abuzime me tenderin e kamerave te trupit te Policise.

REAGIMI:

“Në respekt të opinionit sqarojmë se:

Prokuroria nuk ka dërguar ende asnjë shkresë apo informacion ne MPB, për hetim mbi çështjen.

Së dyti, vlera e tenderit nuk është 5.7 milion euro, siç pretendohet ne media, por 450 milion lekë ose 3.28 mln euro.

Së treti, në raportin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, që ka verifikuar procedurat, janë bërë observacionet përkatëse (sqarimet ligjore), mbi pikat që janë konsideruar si shkelje. Gjithashtu theksojmë se në raportin e KLSH nuk gjendet asnje vlere për dëm ekonomik në ngarkim të Policisë së Shtetit apo zyrtarëve të saj.

Së katërti, kamerat bëjnë ose realizojnë transmetim online direkt në sallën operative, ndryshe nga sa pretendohet në lajmin qe citon burime nga Prokuroria. Ndërkaq nënvizojmë se nuk janë vendosur kamera në makinat e policisë, por jane kamera trupi trupi per punonjesit e policise.

Së fundi, sa u përket procedurave të tenderit, ajo është në përputhje me ligjin dhe konsiderohet si tender i “klasifikuar”.

Ministria e Punëve të Brendshme bën të qartë edhe njëherë se lajme të tilla thjesht mjegullojnë të vërtetën, ndërkohë që po bëhen të gjitha përpjekjet dhe sakrificat për t’i krijuar trupës së policisë, kushte sa më optimale në kryerjen e detyrave shumë të rëndësishme në roje të ligjit dhe sigurisë së shtetasve.