Shorti i Kuvendit për Vettingun, zbardhen emrat e kandidatëve. Ja lista

Janë zbardhur emrat e kandidatëve të propozuar si anëtarë të këshillit që do të merret me zbatimin e Vettinug në Shqipëri. Emrat janë bërë publik në mënyrë zyrtare nga Kuvendi i Shqipërisë.

“Kryetari i Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në mbështetje të pikës 3 të nenit 149/d dhe pikës 11 të nenit 179 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neneve 221 dhe 284 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ka njoftuar organizimin  e shortit për përzgjedhjen e anëtarëve të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.

Përzgjedhja e anëtarëve me short do të bëhet nga listat që i janë përcjellë Kuvendit të Shqipërisë nga institucionet përkatëse, në zbatim të nenit 284 të ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, thuhet në një njoftim të bërë nga Kuvendi.

Më poshtë kopje të shkresave zyrtare drejtuar Kuvendit.