DOKUMENTET/Kërkoni një kredi të butë nga bashkia, ja si mund të aplikoni

Qytetarët e interesuar për të përfituar kredi të butë nga Bashkia e Tiranës me normë interesi të pandryshuar në 3 për qind, nuk kanë nevojë të shkojnë disa herë në zyrat e Bashkisë për tu interesuar, pasi gjithçka është on line në faqen zyrtare të Bashkisë së Tiranës.

Përmes faqes së internetit tirana.gov.al, në seksionin kredi lehtësuese, qytetarët mund të gjejnë të gjitha kriteret dhe dokumentacionin e nevojshëm për aplikim si dhe të ardhurat që duhet të plotësojnë, për të qenë përfitues.

Në total janë 19 dokumente që duhen paraqitur pranë zyrave të strehimit të Bashkisë, ku më penalizuese janë disponimi i një prone dhe mosplotësimi i të ardhurave të kërkuara apo tejkalimi  i tyre.

Risi është në këtë program është fakti se janë parashikuar dy skema financimi, për kredi me afat 20 vjeçar dhe 15 vjeçar.

Sa i përket skemës së parë, një familje 1 deri në 3 persona duhet të kenë nga 39,543 lekë deri në  65,905 lekë të ardhura mujore, një familje me 2- 4 persona duhet të ketë 47,451- 79,086 lekë të ardhura, një familje me 3-4 persona duhet të ketë 54.153-84.035 lekë të ardhura mujore dhe një familje me 4- 6 persona duhet të arrijë pragun e të ardhurave nga 63,269-105,448 lekë në muaj dhe një familje mbi 5 persona duhet të ketë të ardhura në kufirin nga 79,086- 131,809.

Ndërsa për kredi me afat 15 vjeçar, me normë fikse 3 për qind, të ardhurat që duhet të plotësojnë individët duhet të jenë më të larta, ku fillojnë nga 49.238 deri në 164.128 lekë.

Dosjet e aplikuesve kalojnë për verifikim në Drejtorinë e Strehimit të Bashkisë  dhe më tej kalojnë për miratim në Këshillin Bashkiak. Masa e përfitimit fillon nga 3.5 milion lekë me trend rritës në varësi të numrit të anëtarëve të një familje deri në 7.1 milion lekë./Scan